info@mijnfinancielevitaliteit.nl | Tel. +31(0)6 - 31 93 38 30

Wat we doen

Voor organisatie en personeel

Mijn FinanciГĞle Vitaliteit biedt bedrijven reactieve en preventieve financiГĞle vitaliteitsdiensten aan met betrekking tot financiГĞle problemen op de werkvloer. Onze diensten zijn gericht op zowel beleidsmatig en strategisch niveau voor de werkgever als op individueel niveau voor de werknemer in zijn of haar persoonlijke financiГĞle huishouding.

Het doel is om bedrijven te adviseren en te ontzorgen inzake het vormen, implementeren, uitvoeren en monitoren van een duurzaam financieel vitaliteitsbeleid. Dit doel bevordert het verkrijgen van financieel vitale & productieve werknemers en daarmee dus ook een duurzaam, gezond en kwalitatieve organisatie. Het versterkt tevens het imago van het bedrijf en verhoogd het maatschappelijke ondernemersschap en de betrokkenheid binnen de samenleving.

Integraal en multidisciplinair

Mijn FinanciГĞle Vitaliteit onderscheidt haarzelf van anderen in de markt door haar integrale aanpakken haar multidisciplinaire werking.

Integraal: onze diensten zijn samengesteld uit verschillende expertises vanuit meerdere kennisgebieden.

Kennisgebieden: sociaal maatschappelijk, financieel advies, budget- en financiГĞle coaching en gedragsmatige interventie.

Multidisciplinair: de expertises van onze professionals (uit verschillende kennisgebieden) zijn onderdeel van ГİГİn totaal aanpak. De budgetcoach, de financiГĞle adviseur, de gedragsmatige deskundige, de sociale raadsman en de schuldhulpverlener werken met elkaar samen, waarbij in overleg en op een dynamische wijze wordt bepaald welke oplossingsrichtingen bij elk van de cases het beste resultaat zullen opleveren.

"genezen" kunnen we goed, "voorkomen" is onze specialisme
De kracht van vitaliteit

Mijn FinanciГĞle Vitaliteit gelooft in de kracht van het vitaal zijn, het hebben van een gezonde geest en energie. Dit heeft een positieve invloed en werking op de werknemer en diens algehele productiviteit op de werkvloer. Deze twee overtuigingen hebben ertoe geleidt dat mijn FinanciГĞle Vitaliteit enerzijds een generalist is in haar marktbenadering en bewerking. Anderzijds, een specialist is in haar dienstverlening.

Drie pijlers; mentaal, fysiek en financieel

Bedrijven zijn door wetswijzigingen en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel genoodzaakt om beleid te ontwikkelen op het gebied van gezondheid (vitaliteit) en nazorg. Benamingen zoals gezondheidsmanagement en vitaliteitsbeleid zijn veel voorkomende kreten. Tot heden wordt er in dit beleid voornamelijk ingespeeld op twee factoren die bepalend zijn voor de mate van belastbaarheid en productiviteit van de werknemers. Namelijk de mentale en fysieke factoren.

Adres gegevens

  • Mijn Financiele Vitaliteit
  • Orgellaan 65
  • 5402 PE Uden
  •  
  • Becon: 687819
  • KvK: 57359334
  • IBAN: NL38KNAB 0225 5148 75
  • BTW: NL001520596B51